top of page

Príprava projektov

Štúdie realizovateľnosti investičného zámeru

Predbežné rozpočty nákladov na základe technicko-ekonomických ukazovateľov

Spracovanie časového harmonogramu výstavby – kľúčových období

Navrhovanie všeobecných zásad a pravidiel pre spracovanie projektu

Poradenstvo a konzultácie

Prieskumy vlastníckych vzťahov

Realizácie projektov / dokumentácii

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
Projektová dokumentácia pre výber zhotoviteľa
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
Rozpočet stavby, technické špecifikácie
Passport stavby, zameranie jestvujúceho stavu

Viac informácii nájdete v podstránke "INFORMÁCIE"

Typy projektov podľa funkcie

 

Rodinné domy

Rezidenčné projekty

Nemocnice a opatrovateľské domy

Administratívne budovy

Obchodné centrá

Super a hypermarkety

Priemyselné stavby

Logistika, sklady

Hotely, rezorty, wellnes

Iné občianske stavby (kultúra, šport, voľný čas)

Interiér

3D dizajn + grafika

Vizualizácie
Animácie
3D modely

Fotomontáže

Loga, vizitky

© 2014 by Peter Tarkulič

bottom of page