top of page

Preventívno - ambulantné a diagnostické centrum SÚSCCH a.s.

For Artes s.r.o

Autors: Ing. J. Lorenc, Ing. Arch. V. Guth, P. Mlynarič, Ing. Arch. B. Bojčík, Ing. Arch. P. Tarkulič  
Location: Banska Bystrica, Slovak Republic
Client: SUSCCH a.s. Banská Bystrica

Project: Nemcnica
Overall Cost: € 7,0 mil.
© 2014-2020

Návrh Preventívno ambulantné a diagnostické centrum SÚSCCH a.s (ďalej len PADC) zachováva kontinuitu architektonického výrazu existujúceho objektu SÚSCCH, a.s. Z urbanistického hľadiska návrh vhodne dopĺňa komplex budov ústavu, pričom výškovo nenaruší prevádzku heliportu na streche budovy ústavu. V čo najväčšej miere rešpektuje jestvujúce inžinierske siete areálu, komunikačné a parkovacie riešenie areálu a príjazdov SÚSCCH, a.s. Budova prístavby bude 5 podlažný monolitický železobetónový skelet, v pôdorysnom tvare L, v modulových osiach 7,2m x 7,2m, 7,2m x 6m, a KV 3,9m, s jedným podzemným a 4 nadzemnými podlažiami.Prístavba bude s budovou ústavu prepojená spojovacou chodbou v suteréne, na prízemí prepojením chodbou a prevádzky jednodňovej chirurgie, na 2-4.NP bude prepojená s budovou ústavu exteriérom požiarne únikovými schodmi sprepojením na vonkajšie terasy ústavu, ktoré sú spojené s oceľovým požiarne únikových schodiskom ústavu. Toto schodisko bude slúžiť aj ako jedno z dvoch požiarne únikových schodísk z prístavby PADC centra.

bottom of page